HC D1
Reforma de Radiologia Intervencionista. Hospital Clínic.
4 abril, 2024
HCINT 1
Reforma de la Unitat de Cures Intermedies. Hospital Clínic
4 abril, 2024

Unitat del Dolor. Hospital Clínic

894HC DOL 01

Unitat del Dolor de l’Hospital Clínic

SITUACIÓ:

Barcelona

PROMOTOR:

Corporació Sanitària Clínic

SUPERFÍCIE:

177 m2

Descripció
S'ha desenvolupat un espai orientador, on el pacient pot moure's per la unitat gràcies a la senyalètica i a factors de l'espai amb gran facilitat. Un espai sense barreres arquitectòniques, per a permetre l'accessibilitat per a tots en cada tipologia d'espai. En la zona central es desenvolupa l'àrea de treball col∙laboratiu i obert per als professionals i i al seu voltant es desenvolupen els espais servidors per al pacient. El projecte està basat en conceptes de neuroarquitectura, on l'espai també incentiva la cura dels pacients i ajuden a transmetre sensació de benestar i calma per a la seva recuperació. La solució ofereix uns espais amb alçada de sostre més àmplies possibles segons l'espai on se situa, estudiant minuciosament els sistemes i el desenvolupament de les instal·lacions.