894hc-chdt_01
Renovation of the Coronary Unit and Day Care Unit
16 November, 2016
912nc_01
New Hospital Clinic at Provença Street
14 November, 2016

Sant Joan de Deu Psychogeriatric Residence

737pg_01

Sant Joan de Deu Psychogeriatric Residence

ADRESS:

Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spain

CLIENT:

Sant Joan de Déu. Serveis de Salut Mental

AREA:

5.361 sqm