1179HN 01
Unitat de Neonatologia. Vall d’Hebron
12 gener, 2022
1117MG MED 05
Residència Geriàtrica MGS. Madrid
12 gener, 2022

Residència Geriàtrica MGS. Barcelona

1117MG BRO 01

Residència Geriàtrica a Barcelona

SITUACIÓ:

Barcelona

PROMOTOR:

MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

SUPERFÍCIE:

4.835 m2

Descripció
Reforma d'un edifici existent a Barcelona estructural, distribució, acabats i instal·lacions, per completar el programa funcional d'una residència geriàtrica. Disseny bioclimàtic, especial atenció al sol i l'orientació, sistemes passius, formes compactes, ventilació i il·luminació natural, relació ple-buit de l'envoltant, grans aïllaments, inèrcia tèrmi-ca. Edifici de consum gairebé nul segons directiva europea.