Perinatal 01
Hospital de dia mare-nadó i CCEE de salut mental perinatal
7 abril, 2022
reformesclinic_01
Reformes Hospital Clinic, Barcelona
18 novembre, 2016

Residència Geriàtrica MGS. Barcelona

1117MG BRO 01

Residència Geriàtrica a Barcelona

SITUACIÓ:

Barcelona

PROMOTOR:

MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

SUPERFÍCIE:

4.835 m2

Descripció
Reforma d'un edifici existent a Madrid estructural, distribució, acabats i instal·lacions, per completar el programa funcional d'una residència geriàtrica. Disseny bioclimàtic, especial atenció al sol i l'orientació, sistemes passius, formes compactes, ventilació i il·luminació natural, relació ple-buit de l'envoltant, grans aïllaments, inèrcia tèrmi-ca. Edifici de consum gairebé nul segons directiva europea.