1172CM 01
Centre de dia per a persones majors dependents. Meliana
3 març, 2021
1217RZ 03
Residència geriàtrica. Zamora
12 gener, 2022

Residència geriàtrica Mas Piteu

maspiteu_13

Residència geriàtrica Mas Piteu, Barcelona

SITUACIÓ:

Barcelona

PROMOTOR:

Aditnalta Promocions SL

SUPERFÍCIE:

5.161 m2

FOTOGRAFIA:

Francisco Urrutia

Descripció
El projecte ha estat condicionat des de l’inici per la presència dels elements existents que s’han de conservar. La plataforma situada per sobre dels murs de contenció determina el límit entre els cossos que formen l’edifici, entre el volum que queda enterrat o semi-enterrat dins del mur i arcs actuals, i el volum que se sobreposa a aquest i que només es recolza per un costat. Aquesta diferenciació volumètrica també és d’ús, ja que al volum inferior hi tenim tots els usos comuns i accessos, deixant el volum superior per a les habitacions. La formació de la distribució en planta de l’edifici prové de crear una sèrie de franges d’habitacions que s’adapten a la topografia original del solar. Això es duu a terme a totes les plantes com a generador de les circulacions. Les plantes baixa i altell formen la base, que és una comunicació d’elements existents i naus en les que dominen sobretot les textures més naturals, acers Corten, fusta, formigó tractat i vidre. Amb aquest tractament oferim una major integració de la nova edificació amb els elements a conservar (mur de pedra i arcs), amb textures i colors similars als elements existents. Les plantes primera i segona, que formalment es veuen deslligades de les altres dues plantes, utilitzen materials i textures diferents, com estucat blanc, gelosia metàl.lica i fusteria metàl•lica vista, de manera que es crea un fort contrast amb les dues plantes inferiors.