manresa_01
Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa
13 octubre, 2016
vallhebron_03.jpg
Nou bloc quirúrgic i UCI. Hospital Vall d’Hebron
7 octubre, 2016

Residència geriàtrica. Zamora

1217RZ 03

Centre multiservei de cures de llarga durada per a les persones grans a Zamora

SITUACIÓ:

Zamora

PROMOTOR:

Gerència de Serveis Socials de Castella i Lleó

SUPERFÍCIE:

13.845 m2

CO-AUTOR:

Virai Arquitectos

LNG Arquitectos

Descripció
El projecte cerca resoldre en un solar de forma triangular irregular una ocupació que permeti una disposició adequada de les agrupacions d’unitats de convivència. Un primer nivell com a sòcol acull tot el programa comú (tècnic i públic) i el centre de dia. Sobre aquest sòcol es disposen dos edificis independents on es troben les unitats de convi-vència. Cadascun d’aquests edificis inclou dues unitats de convivència per planta, que com-parteixen un nucli comú de comunicació, instal·lacions i serveis, que facilita la comunicació entre les dues unitats. Aquest esquema es repeteix en tres plantes. El projecte aprofita de les possibilitats que ofereix la topografia del terreny per poder reduir la interferència dels accessos de serveis amb les àrees exteriors i enjardinades més privades a la part més alta. Hi ha una separació clara d'usos tècnics i usos públics, permetent l'absència d'interferències entre els dos circuits.