1117 SCG 01
Residència Geriàtrica MGS. Sant Cugat
12 gener, 2022
894hc-chdt_01
Unitat de Coronària i Hospital de Dia de Curta Estada
16 novembre, 2016

Reformes Hospital Clinic, Barcelona

reformesclinic_01

Reformes Hospital Clinic

SITUACIÓ:

Barcelona

PROMOTOR:

Hospital Clinic

Nou Quiròfan de Neurocirugia d’alta complexitat

Nou bloc quirúrgic, URPA i UCI

Laboratori d’Immunologia

Unitat de Coronària i Hospital de Dia de Curta Estada

Sala d'espera d'urgències

Àrea de Vigilància Intensiva

UCI Tórax

Servei de Dermatologia

Vestíbul Casa de la Maternitat

Reforma Àrea de Neonatología