in106vi_01
Concurs per l’ampliació de l’Hospital de Viladecans
18 novembre, 2016
929PS_01-GRAN
Nou Parc de Salut a Sabadell 2. Parc Taulí
22 juny, 2017

Pla director de les ampliacions de l’Hospital de Sabadell

922nt_01

Pla director de les ampliacions de l’Hospital de Sabadell, Parc Taulí

SITUACIÓ:

Sabadell

PROMOTOR:

Corporació Sanitària Parc Taulí

SUPERFÍCIE:

119.445 m2

Descripció
Els estudis proposen un sistema que aposta per la flexibilitat dels usos i la possibilitat de la variació dels espais, prenent en especial consideració els següents aspectes:
-Coordinació modular en tres dimensions.
-Estructura àmplia, transformable, modular.
-Eixos de circulacions verticals i horitzontals diferenciant el públic del tècnic.
-Sistemes constructius i d’instal·lacions modificables, substituïbles i perfecció-nables.
-Facilitat de transformació en el temps.
-Sistemes energètics d’alt rendiment.
-Recuperadores d’energia i detectors de presència per control de la il·luminació.
-Sistemes constructius i de desconstrucció sostenibles.
-Possibilitat de múltiples disposicions.
-Edifici compacte i ple de llum.
-Edifici intel·ligent, control d’instal·lacions, seguretat, comunicacions, etc.