1010OR_Gran
Residència geriàtrica a Barcelona
9 novembre, 2017
943cc_01
Concurs pel Centre Sociosanitari Casablanca, Tarragona
15 novembre, 2016

Pla director de l’ampliació de l’Hospital de Huaycán


Pla director de l’ampliació de l’Hospital de Huaycán

SITUACIÓ:

Huaycán, Perú

PROMOTOR:

MINSA, DISA, Lima Este

SUPERFÍCIE:

18.750 m2

Descripció
L’actual hospital és el resultat de l’addició d’elements diversos, de múltiples mides, amb un funcionament de conjunt; més o menys equilibrat però de difícil millora. Presenta deficiències funcionals, de zonificació, mida i nombre d’elements, circulacions, desnivells, etc. fet que afegit al necessari reforç estructural antisísmic i al deficient estat dels elements constructius i d’instal·lacions, dificulta notablement la seva reparació i millora. La població de l’ordre de 200.000 habitants requereix un centre hospitalari molt més gran i de concepció moderna. La solució òptima és construir un nou hospital a la parcel·la lliure, amb una capacitat adequada i amb el mínim de molèsties durant les obres. Una vegada acabada la nova construcció es trasllada i amplia l’activitat i s’enderroquen els edificis més envellits. A l’espai alliberat es proposa una àmplia zona verda d’ús comunitari.