912nc_01
Edifici Provença. Hospital Clínic de Barcelona
14 novembre, 2016
Th. 894hc-p4_04
Nou bloc quirúrgic, URPA i UCI. Hospital Clinic
17 novembre, 2016

Pla Director Clínica Anglo Americana a Lima, Perú

anglo pd 03

Clínica Anglo Americana a Lima

SITUACIÓ:

Lima. Perú

PROMOTOR:

Privat

SUPERFÍCIE:

86.108 m2

EQUIP COL.LABORADOR:

Aquidos Arquitectes

Descripció
El projecte de la Clínica Anglo Americana pretén millorar i modernitzar el seu conjunt actual edificat que ocupa dos lots contigus dins l’illa delimitada pels carrers Alfredo Salazar, Lord Cochrane, José Llano Zapata i l’avinguda Emilio Cavenecia, a San Isidro. Es planteja l’enderroc per etapes dels edificis existents, permetent la construcció d’uns altres nous i, alhora, el desenvolupament normal de l’activitat hospitalària en els restants. Aquest procés culmina amb l’enderroc total dels edificis existents, i els nous edificis plantejats en el projecte estiguin construïts i operatius.