894hc-p14_01
Reforma de l’Àrea de Vigilància Intensiva. Hospital Clinic
17 novembre, 2016
894hc-inm2_01
Reforma del Laboratori d’Immunologia
17 novembre, 2016

Laboratori Core Biologia Molecular

L55_gran

Laboratori Core Biologia Molecular. Pavelló 5 i 9, Interpavelló 7-9, Planta 5

SITUACIÓ:

Barcelona

PROMOTOR:

Hospital Clínic de Barcelona

SUPERFÍCIE:

764,64 m2

Descripció
L’objecte de la reforma és la construcció del laboratori robotitzat de Biologia molecular al pavelló 5 per incorporar, unificar i normalitzar els diferents tipus de proves que actualment es realitzen als serveis de Microbiologia, Bioquímica i Genètica molecular, Homoteràpia i Hemostàsia i Anatomia Patològica. Es tracta d’un dels laboratoris clínics europeus de major nivell tecnològic i s’ha convertit en un centre de referència internacional tant en automatització com en organització i gestió de processos. Amb la reforma s’ha aconseguit endreçar les superfícies de treball seguint el ritme de les finestres originals del segle XIX, així com la optimització de les instal.lacions per alliberar part del sostre i recuperar les voltes històriques, millorant notablement el confort de l’usuari.