Perinatal 01
Hospital de dia mare-nadó i CCEE de salut mental perinatal
7 abril, 2022
reformesclinic_01
Reformes Hospital Clinic, Barcelona
18 novembre, 2016

Concurs per l’Edifici Hospitalari Polivalent de Granollers

covid_grano_05

Concurs per l’Edifici Hospitalari Polivalent del Recinte de l’Hospital de Granollers

SITUACIÓ:

Granollers

PROMOTOR:

Servei Català de la Salut

SUPERFÍCIE:

15.043 m2

CO-AUTORS:

COPISA

CLIMAVA

INGENIERÍA TORNÉ

BIS STRUCTURES

BIMETRIC

Descripció
La proposta per a l’edifici hospitalari polivalent construït mitjançant procediments industrialitzats va dirigida a establir una ampliació de l’edifici existent que temporalment s’usarà com a suport COVID, però que té una clara vocació d’ampliació i amb visió de futur. No només incorpora l’ampliació de les urgències, sinó que estableix unes fases posteriors en les que pot ampliar-se amb un nou bloc quirúrgic (de manera independent) i/o quatre plantes d’hospitalització per sobre del volum de la primera fase. Hem estructurat l’edifici en tres naus perpendiculars a una espina dorsal de circulacions i connexions. Aquestes tres naus estan separades per patis de llum de 6m (també plens de vegetació) que s’orienten cap al sudest i que gaudeixen de la màxima llum natural possible. L’edifici està format de naus de dues crugies amb estructura de formigó prefabricat, que facilita la distribució interior i la velocitat d’execució. Els creixements futurs estan garantits amb estructura metàl·lica, deixant als patis els fonaments per a dues grues torre que permetran construir la fase 2 amb molta facilitat. L’objectiu de la proposta és donar una solució global que garanteixi la viabilitat tècnica, econòmica i de termini de les bases del concurs, però afegint-hi el valor del disseny basat en l’evidència en el camp de la neuroarquitectura, dotant l’edifici d’espais que siguin agradables. S’incideix específicament en el tema de la biofilia, apropant la vegetació en cada un dels espais on sigui possible. Es crea una rambla de circulació pública des de l’aparcament superior fins a la rotonda d’accés a l’hospital. Aquesta rambla passa pel costat dels patis que separen l’edifici existent de l’ampliació excavats fins al soterrani per tal d’aportar llum natural i contacte amb la vegetació. L’accés de les persones amb mobilitat reduïda o que no poden usar les escales automàtiques es fa per un ascensor panoràmic que arriba fins davant de l’entrada pública a urgències, al que s’hi accedeix des d’un pas a la planta segona.