943cc_01
Concurs pel Centre Sociosanitari Casablanca, Tarragona
15 novembre, 2016
922nt_01
Pla director de les ampliacions de l’Hospital de Sabadell
15 novembre, 2016

Concurs pel Nou Centre de Medicina Comparativa

1005MC_alça_gran

Concurs del Centre de Medicina Comparativa de l’Institut Germans Trias i Pujol

SITUACIÓ:

Badalona, Barcelona

PROMOTOR:

Fundació Institut d’Investigació en ciències de la salut Germans Trias i Pujol

SUPERFÍCIE:

5.524,78 m2

Descripció
L’edifici se situa, quasi de forma predeterminada, a la zona plana de la parcel·la i les seves directrius segueixen les línies de l'ordenació general existent. El conjunt s’organitza en dos cossos clarament diferenciats i separats formalment per la planta d’accés de vianants: De la planta d’accés cap avall es desenvolupen tres plantes que formen la base més tectònica de l’edifici i que inclouen tot el programa tècnic-científic. Per sobre de la planta d’accés, i amb circulacions independents es desenvolupen els espais públics, sobre els que se situa una planta tècnica amb part de les instal·lacions.