894hc-p14_01
Reforma de l’Àrea de Vigilància Intensiva. Hospital Clinic
17 novembre, 2016
894hc-inm2_01
Reforma del Laboratori d’Immunologia
17 novembre, 2016

Clínica de Medicina biològica aplicada “Exolife”

200206-EstudiPSP EXOLIFE Baixa 022

Clínica de Medicina biològica aplicada “Exolife”

SITUACIÓ:

Barcelona, Espanya

PROMOTOR:

Bioexocell S.L.

SUPERFÍCIE:

419 m2

FOTOGRAFIA:

Dani Rovira

Descripció

L'actuació ha dut a terme l’adequació d’un local sense ús per la nova clínica de biologia aplicada, amb un programa funcional de consultes mèdiques, àrea de tractament i un laboratori.

Es transmeten els valors de la clínica als materials emprats, sobretot amb l’ús de la fusta en paraments verticals, colors neutres i naturals en terres i altres revestiments. Es té en compte tant la funcionalitat de les diferents àrees necessàries per al desenvolupament de l'activitat com la implantació de més confort, calidesa i proximitat amb el client. L’espai d’entrada i sala d’espera es situen a façana per donar entrada al màxim de llum natural, i per tenir els espais d’espera visibles des de l’exterior.

La implantació del mobiliari segueix la mateixa línia, entesos com a peces singulars que es situen en llocs puntuals, generant atmosferes característiques en cadascuna de les zones.