894hc-inm2_01
Reforma del Laboratori d’Immunologia
17 novembre, 2016
1022hh_01
Pla director de l’ampliació de l’Hospital de Huaycán
15 novembre, 2016

Clínica de Cirurgia Plàstica, Tintoré i Brasó

Principal

Clínica de Cirurgía Plástica, Tintoré i Brasó

SITUACIÓ:

Barcelona

PROMOTOR:

Tintoré i Brasó

SUPERFÍCIE:

250 m2

FOTOGRAFIA:

Marta Muela

Descripció
L'actuació ha dut a terme la nova imatge estètica de la clínica de cirurgia plàstica en un edifici singular al centre de Barcelona. Respectant la principal distribució, s'han potenciat els espais a través de la llum i una gamma cromàtica que prima els conceptes de "neta, neutra i pròxima" característiques intrínseques de l'empresa. La nova línia ha tingut en compte tant la funcionalitat de les diferents àrees necessàries per al desenvolupament de l'activitat com la implantació de més confort, calidesa i proximitat amb el client. Els diferents àmbits s'han estructurat de manera orgànica, marcant les diferents àrees a través de catifes amb formes sinuoses i arrodonides que van marcant el recorregut de l'usuari. La implantació del mobiliari segueix la mateixa línia, entesos com a peces singulars i lleugeres que toquen el terra a través d'elements fins que permeten espais transparents, lluminosos i potencien l'alçada interior. La il·luminació està col·locada de manera intencionada generant atmosferes característiques en cadascuna de les zones.