894hc-p14_01
Reforma de l’Àrea de Vigilància Intensiva. Hospital Clinic
17 novembre, 2016
200206-EstudiPSP EXOLIFE Baixa 006
Clínica de Medicina biològica aplicada “Exolife”
17 febrer, 2020

Clínica Anglo Americana a Lima, Perú

th_1018aa_01

Clínica Anglo Americana a Lima

SITUACIÓ:

Lima. Perú

PROMOTOR:

Privat

SUPERFÍCIE:

86.108 m2

EQUIP COL.LABORADOR:

Aquidos Arquitectes

Descripció
El projecte de la Clínica Anglo Americana pretén millorar i modernitzar el seu conjunt actual edificat que ocupa dos lots contigus dins l’illa delimitada pels carrers Alfredo Salazar, Lord Cochrane, José Llano Zapata i l’avinguda Emilio Cavenecia, a San Isidro. Es planteja l’enderroc per etapes dels edificis existents, permetent la construcció d’uns altres nous i, alhora, el desenvolupament normal de l’activitat hospitalària en els restants. Aquest procés culmina amb l’enderroc total dels edificis existents, i els nous edificis plantejats en el projecte estiguin construïts i operatius. La proposta considera l’adequació a l’entorn amb volums relativament simples, ordenats segons les directrius volumètriques de la ciutat immediata, i seguint el desnivell del carrer principal. El tractament de la façana diferencia una o dues plantes a nivell de carrer com un sòcol obert en relació amb l’espai urbà, i la resta de pisos unificats amb un acabat de pell exterior de protecció solar, especialment a la façana de ponent (noroest). Aquestes proteccions es prolonguen a la planta tècnica per ocultar la visió de les instal·lacions, molt voluminoses en una clínica. Els criteris de sostenibilitat són fonamentals. S’estudien les problemàtiques d’energia, aigua, residus, materials, etc. per afrontar la solució d’un edifici sense tòxics, que és un tema complex, però imprescindible per potenciar la Clínica.