959cr_01
Ampliació de l’Hospital Nacional de Niños
18 novembre, 2016

Centre d’atenció primària CAP Ramon Turró

806lv_01

Centre d’atenció primària CAP Ramon Turró

SITUACIÓ:

Barcelona

PROMOTOR:

Servei Català de la Salut

SUPERFÍCIE:

3.830 m2

Descripció
La solució projectada per aquest Centre d’Assistència Primària s’adapta als requeriments urbanístics, i es desenvolupa en unes distribucions el més compactes possibles, per tal de poder respectar els gàlibs establerts en el Pla Especial de la zona. També es segueixen les superfícies marcades pel programa funcional, i molt especialment l’alçada màxima permesa per la normativa, projectant un edifici que consta de planta soterrani, planta baixa i tres plantes pis, més una zona d’instal·lacions a la coberta. També es deixa un espai obert a la part posterior.