1022hh_01
Pla director de l’ampliació de l’Hospital de Huaycán
15 novembre, 2016

Ampliació de l’Hospital Nacional de Niños

959cr_01

Ampliació de l’Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Saenz Herrera a San José

SITUACIÓ:

San José. Costa Rica

PROMOTOR:

Asociación Pro Hospital Nacional de Niños

SUPERFÍCIE:

40.519 m2

Descripció
L’Hospital Nacional de Niños té un gran prestigi i capacitat mèdica, però el seu creixement i millora es troba constret per la seva estructura física, totalment saturada per la gran activitat. Per aquesta raó es precisa trobar una solució per la seva ampliació, de manera que es puguin resoldre els departaments i serveis de major complexitat. Pràcticament l’únic espai disponible és l’actual jardí. Situar aquí un nou edifici és complex, i passa per plantejar una volumetria arquitectònica simple, retirada de la cantonada del Paseo Colón i Calle 20 Sur, conservant part del jardí i la visió sobre l’hospital existent. Al traslladar els departaments i serveis al nou edifici, l’hospital actual queda parcialment buit, amb el que es proposa remodelar l’edifici antic en un futur, ampliant i modernitzant tots les elements. Es proposa un volum simple, paral·lelepípede, paral·lel al Paseo Colon, amb planta baixa, cinc pisos i una planta tècnica, unit a l’edifici actual amb un volum que conté les circulacions verticals tècniques. Aquest element es planteja com semi-buit i molt obert al clima suau de San José, de manera que permet la seva situació davant les unitats d’hospitalització existents sense afectar al seu funcionament. Aquesta zona passarà a ser el centre de gravetat de l’hospital, fet pel qual s’hi situen diverses àrees de relació i estudi que permeten el retrobament i l’intercanvi entre els professionals, dins d’un volum de transició entre l’edifici existent i l’ampliació.