jardins terapeutics
ARTICLE “Jardins terapèutics pel benestar de les persones”
18 novembre, 2022
1192CS 02
Primer premi i adjudicació de tres Centres Públics d’Atenció Primària a la Comunitat Valenciana
3 febrer, 2023

ARTICLE “BIM – Beyond Inefficient Modeling”

Dynamo_muntatge_2

BIM – “Beyond Inefficient Modeling”

En aquest article tractarem un aspecte important que no s’hauria d’oblidar quan realitzem un projecte amb metodologia BIM (Building Information Modeling); la seva Eficiència.

Des d’Ahead PSP, quan pensem en un model BIM eficient, no només visualitzem un model ben discriminat i codificat per poder extreure’n els amidaments de forma pràcticament directa; també tenim present l’eficiència en temps i recursos emprats per modelar que ens aporta la programació visual.

L’ EFICIÈNCIA DE LA INFORMACIÓ

Des d’Ahead PSP, busquem sempre ser eficients i crear les nostres pròpies famílies per a aquells elements repetitius dins d’un mateix projecte i que també són comuns entre diferents projectes (portes, finestres, mobiliari fix i mòbil, etc). Són elements amb gran nombre de paràmetres i informació exportable per poder tenir un bon control de la seva representació i poder generar àgilment diferents unitats similars.

Pel que fa a dotar el model de tota aquella informació necessària per poder ser mesurat, no hi ha discussió. Hem de deixar un model ben codificat que discrimini totes aquelles instàncies iguals amb un mateix codi i vincular-los, bidireccionalment, amb un programa d’amidaments BIM (Cost-It Presto).

L’ EFICIÈNCIA DE LA PROGRAMACIÓ

Dins del nostre procés de modelatge s’automatitzen processos de modelatge i consulta amb programació visual Dynamo per ser més eficients i optimitzar el temps necessari per modelar/auditar el model BIM i alhora corregir els possibles errors humans.

Continuament creem i millorem scripts concrets de programació visual per automatitzar la creació de diferents parts del modelatge. Per posar algun exemple, els paviments de cada espai són creats en una sola operació generant els contorn dels sòls i diferenciant els materials per tipus d’ habitació.

Un altre exemple seria la creació dels revestiments verticals. També queden automatitzats amb un script que els ajusta sobre les parets i els assigna els seus materials i les seves alçades per tipus d’ habitació.

Us podeu descarregar l’article complet a BIM_Beyond Inefficient Modeling